FRY ASANSÖR SİSTEMLERİ tarafından kurulumu sağlanan makine daireli asansörlerde Makina dairesindeki tahrik motorunun kumanda panosundan aldığı komut vasıtasıyla harekete geçip, kabini istenilen yöne hareket ettirmesi yoluyla çalışır. Kabin, karşı ağırlıkla müşterek çalışır. Aralarındaki çelik halatın tahrik kasnağı ile sürtünmesinden kaynaklanan bir hareket vasıtasıyla yukarı aşağı hareket ederler. Kabin ve karşı ağırlık birbirleri ile yaklaşık eşit ağırlıktadırlar.100 kg ‘ dan 2500 kg ‘a kadar çeşitli kapasite ve ölçülerde yapılmaktadır.